Кам’яна селищна рада
Вільнянський район, Запорізька область

Рішення сесії №2 від 20.02.2018р.

 

У К Р А Ї Н А

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

КАМ’ЯНА  СЕЛИЩНА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20.02. 2018 року                                                                                                                                                        №_2_

 

«Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 22.12.2017р №1 «Про селищний бюджет на 2018рік»

 

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».ст.77 Бюджетного Кодексу України,  висновком управління фінансів  Вільнянської РДА від 24.01.2018р. № 86/01-21/03, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до підпункту 1.2 пункту 1, пунктів 2, 6 виклавши їх у такій редакції:

«1.Визначити на 2018 рік:

1.2  видатки  селищного  бюджету у сумі 2333,363 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного  бюджету  2217,391 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного  бюджету 115,972 тис. гривень;»

2.Доповнити пункт 1 підпунктом 1.3 такого змісту:

«1.3 дефіцит селищного бюджету у сумі 82,602 тис. грн., в тому числі:

загального фонду 76930 грн.;

спеціального фонду 5672 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього                

рішення».

 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік у сумі 2333,363 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 2217,391 тис. грн. та спеціальному фонду 115,972 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

«6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі _107,722_ тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.»

  3.  Внести зміни в додатки 3, 7 до рішення, виклавши їх в новій редакції.

  4. Додатки 2,3,6,7 до рішення додаються.

 

 

Селищний голова                                                                                                                                                                     Н.В.Леончук